Zbor članov Muzejskega društva Ribnica

objavljeno: 9. mar. 2015 00:54 avtor: Muzejsko društvo Ribnica
Vabljeni

na zbor članov Muzejskega društva Ribnica,

ki bo v petek, 13. 3. 2015 ob 19.00, v dvorani Rokodelskega centra Ribnica.

Predlagan dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Potrditev dnevnega reda
4. Predstavitev poročila predsednika o delu MDR za leto 2014
5. Predstavitev finančnega poročila za leto 2014
6. Predstavitev poročila Nadzornega odbora MDR
7. Potrditev poročila o delu in finančnega poročila
8. Predstavitev kandidatne liste za IO in predsednika
9. Predstavitev, obravnava in potrditev programa leto 2015 (predlogi dobrodošli)
10. Predstavitev, obravnava in potrditev finančnega načrta za leto 2015
11. Pravilnika o priznanjih in častnem članstvu in potrditev
12. Podelitev častnega članstva
13. Razno


Lepo vabljeni!

France Ivanec, predsednik
Comments