Vabilo na zbor članov MDR

objavljeno: 6. mar. 2016 00:14 avtor: Muzejsko društvo Ribnica
Vabljeni

na zbor članov Muzejskega društva Ribnica,

ki bo v petek 11. 3. 2015 ob 19.00 v dvorani Rokodelskega centra Ribnica

Predlagan dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Potrditev dnevnega reda
4. Predstavitev poročila predsednika o delu MDR za leto 2015
5. Predstavitev finančnega poročila za leto 2015
6. Predstavitev poročila Nadzornega odbora MDR
7. Potrditev poročila o delu in finančnega poročila
8. Predstavitev, obravnava in potrditev programa leto 2016 (predlogi dobrodošli)
9. Predstavitev, obravnava in potrditev finančnega načrta za leto 2016
10. Razno

Še dve kratki obvestili: 
Na zboru članov boste prejeli  nove članske izkaznice MDR.
Društveno članarino (10 €) boste lahko poravnali na zboru  članov ali pa v času uradnih ur , vsako prvo sredo v mesecu, dopoldne od 8.00 do 10.00, ali popoldan od 15.00 do 17.00 ure v RCR. 

Lepo vabljeni

France Ivanec, predsednik
Comments