Vabilo na občni zbor Muzejskega društva Ribnica

objavljeno: 14. mar. 2013 14:44 avtor: Muzejsko društvo Ribnica
Spoštovani!

vabljeni na občni zbor Muzejskega društva Ribnica

ki bo v petek, 22. marca ob 19. uri v dvorani Rokodelskega centra v Ribnici.


Dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Potrditev dnevnega reda
4. Predstavitev poročila predsednika o delu MDR in finančnega poročila.
5. Predstavitev poročila Nadzornega odbora MDR
6. Potrditev poročila o delu in finančnega poročila
7. Predstavitev in obravnava programa in finančnega načrta za leto 2013 (predlogi dobrodošli)
8. Potrditev programa in finančnega načrta za leto 2013
9. RaznoVabljeni vsi dosedanji in bodoči člani.


V upanju na številčno udeležbo vas lepo pozdravljam,

France Ivanec (predsednik)
Comments