Predavanje dr. Petra Vodopivca: Cesar Franc Jožef in Slovenci

objavljeno: 13. apr. 2017 04:58 avtor: Muzejsko društvo Ribnica   [ posodobljeno 13. apr. 2017 05:00 ]

Muzejsko društvo Ribnica vabi na predavanje


dr. Petra Vodopivca


Cesar Franc Jožef in Slovenci

 

v sredo, 24. maja 2017, ob 19 h v dvorano Rokodelskega centra Ribnica.

 

 

Cesar Franc Jožef je bil pri Slovencih najbolj priljubljen izmed vseh habsburških vladarjev, kar naj bi med drugim razkrivale vznesene hvalnice ob cesarjevih in dinastičnih praznikih kakor tudi žalostinke ob tragičnih izgubah, ki so prizadele vladarsko hišo. Njihovi avtorji so bili vidni slovenski literarni ustvarjalci, cesarski kult pa ponazarjajo tudi uglasbene slavilne pesmi, ki so jih prepevali udeleženci proslav in slavilnih prireditev. Toda Slovenci niso bili v svojem izražanju ljubezni in vdanosti vladarju in dinastiji  v tedanji monarhiji nič posebej izjemni. Tokratno predavanje bo poskušalo odgovoriti na vprašanje, kakšen je bil slovenski odnos do cesarja Franca Jožefa.

 

Peter Vodopivec je bil do leta 1999 profesor novejše zgodovine na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, od leta 1999 do upokojitve pa znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino. Raziskuje predvsem zgodovino meščanstva in izobraženstva, francosko-slovenske stike v preteklosti ter vprašanja politične, socialne, gospodarske in kulturne zgodovine. Je avtor večjega števila razprav in več knjig, med drugim knjige od Pohlinove slovnice do samostojne države (Slovenska zgodovina od konca 18. do konca 20. stoletja).


Vabljeni!

Comments