Občni zbor Muzejskega društva Ribnica

objavljeno: 1. mar. 2019 05:50 avtor: Muzejsko društvo Ribnica   [ posodobljeno 1. mar. 2019 05:55 ]

Vabilo na občni zbor Muzejskega društva Ribnica, ki bo v sredo, 20. marca 2019, ob 19. uri v Rokodelskem centru Ribnica.


Dnevni red občnega zbora:


1.     Otvoritev in pozdrav udeležencem zbora

2.     Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika, verifikacijska komisija

3.     Potrditev dnevnega reda

4.     Ugotovitev sklepčnosti

5.     Poročilo predsednika o delu društva za leto 2018

6.     Poročilo blagajnika za leto 2018

7.     Poročilo Nadzornega odbora MDR

8.     Poročilo častnega razsodišča MDR

9.     Potrditev poročil

10.Predstavitev, obravnava in potrditev programa MDR za leto 2019

11.Predstavitev, obravnava in potrditev finančnega načrta MDR za leto 2019

12.Razno

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednik Muzejskega društva Ribnica

France Ivanec

 

Comments