Ekskurzija na AVSTRIJSKO KOROŠKO

objavljeno: 9. apr. 2019 04:13 avtor: Muzejsko društvo Ribnica

Muzejsko društvo Ribnica vabi na spomladansko ekskurzijo na Avstrijsko Koroško.

Kdaj: V soboto, 18. maja 2019.

Odhod ob 6.30 uri izpred Rokodelskega centra Ribnica. Povratek okoli 20. ure.

Pot: Ribnica, Ljubelj, Borovlje, Sveče, Svatne, Št. Jakob, Baško jezero, Vrbsko jezero, Gosposvetsko polje, Celovec, Ljubelj, Ribnica

Ekskurzijo vodi prof. Edi Zgonc.

Stroški ekskurzije: 30 € za člane društva, 35 € za nečlane. V ceno je vštet prevoz z avtobusom in dve vstopnini. Kosilo se plača posebej (cca. 12 €).

Prijave za ekskurzijo sprejemamo do 5. maja 2019 oz. do zasedbe mest na avtobusu. Prijavite se lahko po elektronski pošti na muzejskodrustvoribnica@gmail.com ali neposredno v Rokodelskem centru v Ribnici. Možna je tudi prijava po telefonu. Kontakt: Marina Gradišnik, tel.: 041 764 022 ali France Ivanec, tel.: 040 758 165.

Stroške lahko poravnate v Rokodelskem centru ali preko transakcijskega računa SI 56 0311 4100 0246 536, referenca- sklic: SI 0018052019

Muzejsko društvo Ribnica

Cesta na Ugar 6

1310 Ribnica

Davčna številka: 99962144

 

Ekskurzija bo izvedena, če bo prijavljenih vsaj 25 udeležencev.

Kratek opis ekskurzije: Izpred Rokodelskega centra Ribnica nas bo pot vodila skozi prelaz Ljubelj v Borovlje (puškarstvo), kjer si bomo lahko privoščili jutranjo kavo. Pot bomo nadaljevali proti desnemu bregu Drave po dolini Rož. V vsakem kraju, ki jih bomo obvozili, bomo v prvi vrsti iskali povezave s Slovenci (kraji: Kapla, Št. Janž, Bistrica v Rožu). Naslednji postanek bo v kraju Sveče, kjer si bomo ogledali Goršetovo galerijo in kulturni park (vstopnina 4 €), v neposredni bližini pa še veličastno romarsko cerkev sv. Marije iz 15. stoletja. Pot bomo nadaljevali preko Drave v kraj Trebinje. Tu je živel znani slovenski skladatelj, zborovodja in zbiratelj ljudskih pesmi Pavle Kernjak (pesmi Mojcej, Katrca).

Občni zbor Muzejskega društva Ribnica

objavljeno: 1. mar. 2019 05:50 avtor: Muzejsko društvo Ribnica   [ posodobljeno 1. mar. 2019 05:55 ]

Vabilo na občni zbor Muzejskega društva Ribnica, ki bo v sredo, 20. marca 2019, ob 19. uri v Rokodelskem centru Ribnica.


Dnevni red občnega zbora:


1.     Otvoritev in pozdrav udeležencem zbora

2.     Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika, verifikacijska komisija

3.     Potrditev dnevnega reda

4.     Ugotovitev sklepčnosti

5.     Poročilo predsednika o delu društva za leto 2018

6.     Poročilo blagajnika za leto 2018

7.     Poročilo Nadzornega odbora MDR

8.     Poročilo častnega razsodišča MDR

9.     Potrditev poročil

10.Predstavitev, obravnava in potrditev programa MDR za leto 2019

11.Predstavitev, obravnava in potrditev finančnega načrta MDR za leto 2019

12.Razno

 

Vljudno vabljeni!

 

Predsednik Muzejskega društva Ribnica

France Ivanec

 

Izšla je monografija Rodbina Petek – Bozbirtovi, Ribnica № 76

objavljeno: 4. jan. 2019 01:22 avtor: Muzejsko društvo Ribnica   [ posodobljeno 4. jan. 2019 01:24 ]

V sredo, 12. decembra 2018, je Muzejsko društvo Ribnica organiziralo  predstavitev monografije Rodbina Petek – Bozbirtovi, Ribnica № 76. Prireditev je potekala v dvorani Rokodelskega centra Ribnica, ki so jo do zadnjega kotička napolnili številni obiskovalci. Za kulturni program je poskrbela prof. Marjana Starc, ki je k sodelovanju povabila vse, ki so bili najtesneje povezani z življenjem in delom Toneta Petka. Svoje spomine nanj so predstavili hči Katarina Zupančič, vnuk Nik Zupančič, sedanji zborovodja moškega pevskega zbora Lončar France Trdan, nekdanja Tonetova sodelavka prof. Bernarda Kogovšek in Nik Starc. Tonetove spomine sta brala Medard Pucelj in Marjana Starc. Program prireditev je z dvema pesmima popestril Moški pevski zbor Lončar iz Dolenje vasi, katerega zborovodja je bil Tone Petek v letih od 1984 do 2000. Uvodoma je o Tonetu spregovorila Tonetova nečakinja dr. Orsolya (Urška) Gállos, ki sta skupaj s sestro prišli na prireditev z Madžarske. V svojem nagovoru je spregovorila o ljubečem odnosu med stricem in nečakinjo ter o stričevem pripovedovanju o življenju, delu, običajih in navadah družine Bozbirtovih in Ribničanov nasploh.

Tone Petek, avtor zapisov, zbranih v monografiji Rodbina Petek Bozbirtovi, je bil znan ribniški učitelj, pedagog, humanist in kulturni delavec. Rodil se je 13. oktobra leta 1922 pri Bozbirtovih v Ribnici, hišna številka 76, kot sedmi od osmih otrok, kmečkim staršem, očetu Francu in materi Mariji. Starša sta vsem otrokom omogočila šolanje, kar je bilo v tistem času prava redkost. Tonetu so že v zibelko vile rojenice položile številne talente. Veliko pa je Tonetu dala »šola življenja«, skozi katero je šel. Po končani meščanski šoli v Ribnici ga je pot vodila na učiteljišče v Ljubljano. Zaradi vojne je moral šolanje za nekaj časa prekiniti. Po vrnitvi iz 9-mesečne internacije v Gonarsu je učiteljišče uspešno zaključil 14. julija 1943. Po kapitulaciji Italije so ga mobilizirali partizani, maja 1944 pa se je odzval pozivu domobranske komande in med domobranci ostal do konca vojne.

Druga svetovna vojna Petkovi družini ni prizanesla, saj jim je vojna vzela dva sinova – Tonetova brata. V svojih spominih na vojni in povojni čas je Tone zapisal: »Lahko sem bil vesel, da sem vojno in povojni revolucionarni in neusmiljeni čas srečno preživel, čeprav telesno in duševno pohabljen«.

Prva leta po vojni je Tone ostal doma in pomagal staršem na kmetiji. Njegova učiteljska pot se je začela 5. januarja 1949 na osnovni šoli v Stari Cerkvi, kjer je poučeval tri leta in pol. Nato je šest let poučeval v Dolenji vasi. V šolskem letu 1958/59 se je zaposlil na Osnovni šoli Ribnica. Leta 1961 je postal pomočnik ravnatelja. To delo je vestno in odgovorno opravljal polnih 23 let do leta 1984, ko se je upokojil.

Sam sem Toneta spoznal leta 1968, ko sem se zaposlil na osnovni šoli Ribnica kot učitelj zgodovine. Tone je pri svojem pedagoškem delu izkazoval visoko strokovnost in človečnost. Bil je pošten, delaven, marljiv, dosleden, human, vedno je znal prisluhniti sodelavcem in učencem.

Tone pa ni bil samo odličen pedagog, bil je tudi velik kulturni delavec. Vsestransko je bil dejaven na različnih področjih tako v šoli kot tudi v krajevni skupnosti in občini. Med drugim je vestno zbiral, zapisoval, fotografiral in dokumentiral različno gradivo, zbiral je tudi anekdote o Ribničanih. Triinštirideset let je vestno opravljal blagajniška dela Gasilskega društva Ribnica. Dolga leta je bil tudi predsednik komisije pri Svetu za preventivo in vzgojo za prometno vzgojo šolske mladine. Vrsto let je prepeval v ribniških zborih, deset let je bil zborovodja Moškega pevskega zbora Ribnica, po upokojitvi pa je bil šestnajst let zborovodja Moškega pevskega zbora Lončar. Za svoje delo na področju šolstva in kulture ter na umetniškem področju je dobil številna priznanja in plakete, med drugim Urbanovo nagrado, Gallusovo priznanje, dva meseca pred smrtjo pa je prejel najvišje občinsko priznanje – častni občan Ribnice. Tone je umrl 5. decembra leta 2004.

Monografija Rodbina Petek – Bozbirtovi, Ribnica № 76, predstavlja prikaz življenja rodbine Petek, vpete v širše družbeno dogajanje na Ribniškem. Gre za bogat družinski arhiv, ki pomeni dragocen doprinos kraju, saj predstavlja pomemben zgodovinski vir o življenju ribniške družine v 20. stoletju. Idejo za monografijo je dala Tonetova nečakinja Urška /Orsolya/ Gallos, ki je stričeve spomine predstavila zgodovinarju prof. dr. Petru Vodopivcu. Slednji je v teh zapisih prepoznal zgodovinsko vrednost in se zavzel za objavo v knjižni obliki. Urejanje rokopisa je prevzela dr. Mojca Šorn z Inštituta za novejšo zgodovino. Zaradi bolezni Urške Gallos so se stiki z založbo, ki naj bi rokopis izdala, prekinili. Zato je dr. Vodopivec gradivo ponudil Muzejskemu društvu Ribnica. Ker smo se zavedali pomena mikrozgodbe družine iz ribniškega trga, je Muzejsko društvo Ribnica z veseljem sprejelo profesorjevo pobudo. Ustanovljen je bil uredniški odbor  v sestavi Marina Gradišnik, Marjana Starc, Katarina Zupančič, Bogdana Mohar, Vlado Mohar in France Ivanec, katerega člani smo začeto delo nadaljevali in ga zaključili z izdajo monografije v decembru leta 2018.

Monografijo je oblikovala, jo slikovno in tehnično uredila Mateja Goršič, natisnila pa tiskarna Luart, d.o.o.

Izdajo monografije so omogočili donatorji Inotherm, Riko d.o.o, Občina Ribnica, Tiskarna Luart, Zavarovalnica Triglav, Transport Petek, Inles Ribnica, Kuss d.o.o ter družina Petek, ki se jim ob tej priliki iskreno zahvaljujem za njihove finančne prispevke.

 

Prof. France Ivanec,

predsednik Muzejskega društva Ribnica


  
Vabilo na predstavitev monografije RODBINA PETEK - BOZBIRTOVI

objavljeno: 7. dec. 2018 11:19 avtor: Muzejsko društvo Ribnica   [ posodobljeno 7. dec. 2018 11:20 ]


Utrinki z izleta v Trst

objavljeno: 4. jun. 2018 10:03 avtor: Muzejsko društvo Ribnica   [ posodobljeno 7. dec. 2018 11:15 ]

Utrinki z izleta v Trst, zapisala Milka Jamnik, slike Igor Jamnik


Izlet v Trst, v mesto z osorno milino

 

V mesecu maju smo se člani Muzejskega društva Ribnica podali na popotovanje proti »mestu v zalivu«, kot je Trst rad poimenoval naš pisatelj Boris Pahor.

Zaradi mnogih zanimivosti ob poti smo koristili lokalne ceste. Naš vodič je bil profesor Edi Zgonc, ki nam je cel dan zanimivo pripovedoval in pokazal veliko kulturno-zgodovinskih in geografskih lepot.

Izpred Rokodelskega centra smo pot začeli preko Boncarja, kjer smo se spomnili kamnitega  zidu –branika rimskega imperija. Bloška planota je zibelka slovenskega smučanja, jadralstva in zgodbe o Martinu Krpanu. Veliko smo slišali o  Cerkniškem jezeru in o tem, kako je nekoč potekal ribolov. To je seveda skrbno opisal Janez Vajkard Valvasor v svoji knjigi Slava Vojvodine Kranjske. Na Rakeku je bilo pomembno furmanstvo. Unec je znan po generalu Rudolfu Maistru, ki je tu preživel zadnje obdobje svojega življenja, kjer je pesnil in slikal. V Postojni je letos v mesecu  aprilu potekalo slavje ob 200-letnici odkritja jame. V Razdrtem je bila nekoč gostilna pri Klinčarju, o kateri je Martin Krpan cesarju povedal: » Že nekatere matere sem jel kruh, črnega in belega, nekaterega očeta vino sem pil, ali nikjer, tudi pri vas nisem in ne bom dobil take postrežbe, kakršna je v Razdrtem pri Klinčarju.« Senožeče so znane po stari graščini oglejskih patriarhov. Tu je bil leta 1880 rojen Rudolf Cvetko, častnik in sabljač, ki je na olimpijskih igrah  leta 1912 v Stockholmu osvojil prvo slovensko olimpijsko medaljo. Divača je pomembno prometno vozlišče in izhodišče k svetovno znanim objektom klasičnega slovenskega krasa. V mestu je bila rojena tudi prva pomembna slovenska filmska igralka Ida Kravanja (Ita Rina). Bazovica je že na italijanski strani, pa sploh ni bilo čutiti meje, saj je slovensko prebivalstvo tu še močno prisotno. Na Bazoviški gmajni smo si ogledali spomenik bazoviškim žrtvam. To so bili člani organizacije TIGR, ki so jih fašisti ustrelili leta 1930. Naslednji postanek je bil na  Katinari v Trstu  v cerkvi Presvete Trojice. Tam je v letih 1925 – 1932 deloval tudi ribniški župnik Hubert Leiler. Njegova največja zasluga je bila, da je tja povabil slikarja Toneta Kralja, ki je na edinstven ekspresionističen način poslikal cerkev. Po ogledu cerkve nas je pot vodila v center mesta. Ogledali smo si ogromno znamenitih objektov (univerza, glasbeni konservatorij, palača Kalister, kip cesarice Sissi, tržaško gledališče, grška pravoslavna cerkev, pomol Audace, znamenite kavarne,…) Sledil je obisk rojstne hiše Žige Zoisa, škofijskega dvorca škofa Petra Bonoma,  rimskega amfiteatra, jezuitske cerkve, Piazza Ponterosso. V mestu je nekaj časa živel tudi znani irski pisatelj James Joyce. Preko Velikega kanala smo se preselili v Terezijansko četrt, ki jo je na nekdanjih solinah dala postaviti avstrijska cesarica Marija Terezija. Trst je bilo glavno pristanišče habsburške monarhije. Ustavili smo se tudi pri Narodnem domu, ki ga je načrtoval Maks Fabiani. Leta 1920 so fašisti to palačo zažgali. Danes je v njej Visoka šola za tolmače in prevajalce v 26-ih jezikih, tudi v slovenščini. Ostal nam je še trg Oberdan, nekdaj kasarniški, kjer je vojsko služil Dragotin Kette in nevarno zbolel. Na poti proti domu smo si ogledali še vasico Repentabor in se preko Občin zapeljali proti zadnji točki. To je bila prijetna gostilna v Senožečah, kjer smo si po čudovitem dnevu privoščili še domačo pojedino. Bilo je zelo lepo.Spomladanska ekskurzija na Tržaško

objavljeno: 3. maj 2018 12:56 avtor: Muzejsko društvo Ribnica   [ posodobljeno 3. maj 2018 12:57 ]

Muzejsko društvo Ribnica vabi na spomladansko ekskurzijo na Tržaško

 

 

Kdaj: V soboto, 12. maja 2018. Odhod ob 7.00 uri izpred Rokodelskega centra Ribnica. Povratek okoli 20.00 ure.

Pot: Ribnica, Cerknica, Rakek, Postojna, Razdrto, Bazovica, Katinara, Trst, Repentabor, Dutovlje, Tomaj, Ribnica

Vodja ekskurzije: prof. Edi Zgonc

Stroški ekskurzije: 20 € za člane, ki imajo plačano članarino za leto 2018, za ostale 25 €. Za kosilo se plača na avtobusu cca 12 €.

Prijave sprejemamo do zasedbe mest na avtobusu oz. do 5. maja 2018. Prijavite se lahko v Rokodelskem centru, po elektronski pošti na muzejskodrustvoribnica@gmail.com

ali po telefonu: Marina: 041764022

                        Vasja: 041847840

Stroške lahko poravnate na uradnih urah MDR v Rokodelskem centru ali preko transakcijskega računa: SI 560311 41000246536 536, referenca- sklic vpišite SI 0012052018

Muzejsko društvo Ribnica

Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica

Davčna številka: 99962144


 

Kratek opis ekskurzije:

Na poti po lokalnih cestah nas bo vodič seznanil z mnogimi zanimivostmi. Pod Beneti se bomo spomnili kamnitega branika rimskega imperija, obnovili znanje o Bloški planoti, zibelki slovenskega smučanja, spoznali bomo nekaj zanimivosti o Cerknici in Cerkniškem jezeru. Po krajšem postanku v Postojni bomo pot nadaljevali prav tako po lokalnih cestah, da bolj pristno podoživimo zanimivosti Pivške doline, Senožeč in Divače. Ustavili se bomo na bazoviški gmajni, kjer si bomo ogledali kamnit spomenik bazoviškim žrtvam, ki so bile ustreljene leta 1930.Tu bo vodič obširneje spregovoril o življenju Slovencev pod fašizmom in organizaciji TIGR.

Naslednji postanek bo na Katinari pri cerkvi Presvete Trojice, zgrajene leta 1789. Za nas je pomembno, da je tu v letih 1925 do 1932 deloval župnik Hubert Leiler, doma iz Ribnice. Največja njegova zasluga je bila povezana s povabilom Toneta Kralja, ki je na edinstven ekspresionistični način poslikal cerkev. Po ogledu cerkve pot nadaljujemo v Trst, peljali se bomo mimo tržaške univerze (primer fašistične arhitekture), sodne palače iz leta 1913, skozi trg Dalmazia in ulico Carla Ghega (Ghega, avstrijski gradbeni inženir, ki je bil najzaslužnejši za zgrajeno železnico Dunaj – Trst).

Na trgu Piazza della Liberta pri železniški postaji si bomo ogledali mogočno palačo Kalister, katere lastniki je bila slovenska rodbina iz Slavine pri Pivki. Sledi vožnja po nabrežju Terezijanske četrti mimo elegantnih palač do grške pravoslavne cerkve. Od tu dalje nadaljujemo pešpot po pomolu Audace (zgrajen v 18. stoletju, imenovan po italijanskem torpednem rušilcu Audace) proti Verdijevem trgu (gledališče).

Po enournem oddihu v lastni režiji se zberemo pri vodnjaku štirih celin (iz leta 1751) na Trgu zedinjene Italije. Sledi ogled rojstne hiše Žige Zoisa, škofijski dvorec škofa Petra Bonoma, rimski amfiteater, od zunaj si bomo ogledali še jezuitsko cerkev Marije Velike iz 17. stoletja, Borzni trg, prvo tržaško društvo s čitalnico in knjižnico in se tako približali Velikemu kanalu in trgu Ponterosa. Tudi na tem prostoru je veliko zanimivih zgradb, med bolj znanimi je pravoslavna cerkev sv. Spiridona. S Ponterosa bomo odšli v Terezijansko četrt, ki jo je na nekdanjih solinah dala postaviti Marija Terezija. Po ulici Via Roma pridemo na Trg Vittoria Veneto, od tu pa nadaljujemo pot proti Narodnem domu, ki ga je načrtoval Maks Fabiani, leta 1920 pa so ga fašisti požgali.

Ostane nam še Trg Oberdan, nekdaj Kasarniški trg, kjer je vojsko služil Dragotin Kette. V okolici trga si bomo ogledali še nekaj zanimivosti, nato pa se odpeljemo po cesti proti Kontovelu (najlepši razgled na Trst), na poti proti domu si ogledamo še Repentabor, ki je ena najlepših razglednih točk na Krasu. Peljemo se mimo Dutovelj in Tomaja in tam nekje nas čaka kosilo.

Vljudno vabljeni, da se udeležite ekskurzije.

Vabilo na strokovni ogled

objavljeno: 16. feb. 2018 07:38 avtor: Muzejsko društvo Ribnica   [ posodobljeno 11. apr. 2018 08:02 ]

Muzejsko društvo Ribnica vas v soboto, 17. marca 2018, ob 9. uri vabi na strokovni ogled na Velike Poljane, kjer si bomo ogledali:


 - v cerkvi sv. Jožefa prenovljene oltarje iz opuščene grajske cerkve sv. Jurija na starem ortneškem gradu

- v šoli razstavo Muzeja Ribnica Moja vas, njen podedovani obraz

- vaško pokopališče in cerkev sv. Tomaža

Dobimo se pred šolo na Velikih Poljanah.

Vabljeni!

Ekskurzija na Velike Poljane:

Na Velike Poljane

 

Na sobotno jutro, 17.3.2018, smo se člani Muzejskega društva Ribnica ob 9.uri zbrali pred cerkvijo sv. Jožefa na Velikih Poljanah.

Odšli smo v stavbo nekdanje osnovne šole, kjer nas je pozdravil predsednik MDR France Ivanec. Sledil je ogled razstave »Moja vas – moj podedovani obraz«. O tej razstavi , življenju in delu ljudi na Velikih Poljanah, nam je pripovedovala Polona Rigler Grm. Njena razlaga je bila zelo slikovita, popestrila pa jo je še z branjem citatov nekaterih pričevalcev. Ogledali smo si tudi video o nekaterih kmečkih opravilih, ki žal izginjajo.

Nato smo si ogledali cerkev sv.Jožefa. Tam nam je dekan  Anton Berčan predstavil zgodovino te cerkve, še posebej zgodovino zlatih oltarjev iz cerkve sv. Jurija pri starem ortneškem gradu. Te oltarje je naredil slikar HGG ( Hans Georg Geiger von Geigerfeld, 1610 - 1681 ). Potrebno  jih je bilo  restavrirati. O obnovi je spregovorila Polona Rigler Grm. Duška Hočevar Mihelič pa nam je razložila prispevek njene družine pri tem restavriranju. Skupaj z možem Tonetom sta namreč botra enemu izmed obnovljenih oltarjev (oltar sv. Lucije).

Pot nas je potem vodila na drugi konec Velikih Poljan do cerkve sv.Tomaža. Tudi tam nam je dekan Anton Berčan spregovoril o zgodovini te cerkvice zgrajene v 13.stoletju. Velja za najstarejšo cerkev na našem območju.

Polni zanimivih vtisov smo zaključili ta dan. Spoznali smo, da je v naši okolici veliko kulturno in zgodovinsko bogatih krajev,  pa o njih vemo zelo malo.

 

                                                                                                                                                                  Milka JamnikVabilo na občni zbor MDR

objavljeno: 16. feb. 2018 07:34 avtor: Muzejsko društvo Ribnica   [ posodobljeno 16. feb. 2018 07:40 ]

Vabimo vas na redni občni zbor Muzejskega društva Ribnica, ki bo v sredo, 7. marca 2018, ob 19. uri v Rokodelskem centru Ribnica.

Vabljeni!

Obeležitev 100. obletnice smrti Janeza Evangelista Kreka /1865- 1917/

objavljeno: 16. feb. 2018 07:30 avtor: Muzejsko društvo Ribnica   [ posodobljeno 16. feb. 2018 07:40 ]


Muzejsko društvo Ribnica se je v letu 2017 odločilo, da obeleži 100. obletnico smrti Janeza Evangelista Kreka. Janez Evangelist Krek je bil v svojem času eden najvidnejših in najpomembnejših mož slovenske zgodovine. Bil je politik, teolog, sociolog, organizator, gospodarstvenik, pisatelj, publicist in časnikar.

Močno je povezan tudi z našimi kraji, saj se je rodil pri Sv. Gregorju, njegova mama izvira iz Sodražice. Krekovo prvo službeno mesto kaplana je bila Ribnica (od 4. junija do 28. avgusta 1892), svoje obeležje ima tudi v ribniškem Parku kulturnikov.

Prav zaradi navedenih dejstevje Muzejsko društvo Ribnica ob 100. obletnici smrti organiziralo tri dogodke, s katerimi smo obudili spomin na velikega Slovenca.

Tako je 8. septembra v ribniškem gradu nastopila gledališka skupina Kulturno turističnega društva Dražgoše z eno najzgodnejših Krekovih dramskih del Cigan čarovnik.

Osrednji dogodek je bil v novembru, ko smo člani društva pripravili v Pastoralnem centru Ribnica razstavo o življenju in delu Kreka. Gost večera je bil prof. dr. Janez Juhant, ki je kot profesor filozofije in krščanskega socialnega nauka na Teološki fakulteti velik poznavalec Kreka. Izčrpno je predstavil in osvetlil njegovo življenje in delo ter njegov pomen za slovenski narod.

Za zaključek Krekovega leta pa smo prav tako v Pastoralnem centru organizirali ogled dokumentarnega filma »Samo začeti je treba«, ki so ga ob 100.obletnici Krekove smrti pripravili na Socialni akademiji v okviru študijskega krožka. Po ogledu filma je sledil pogovor z ustvarjalcema filma Matejem Cepinom in dr. Igorjem Bahovcem.

Prof. Juhant in ustvarjalci filma so posebej izpostavili veličino Krekovega dela za slovenski narod. Krek jeimel osebno izkušnjo revščine.Zgodaj je spoznal socialno stisko ljudi predvsem malih kmetov. V času študija na Dunaju je spoznal še nove obraze ljudi, ki jih je prinesla industrijska revolucija. Seznanil  se je z idejami krščanskega socializma, ki jih je začel tudi praktično uresničevati v tako imenovanem krščansko socialnem gibanju. Po mnenju Kreka morajo biti delavci medsebojno povezani, imeti morajo ustrezno zakonodajo in jim je potrebno omogočiti ustanavljanje delavskih društev. Delavci morajo vplivati na javno življenje in oblikovati javni pravni red, da zaščitijo svoje delavske pravice,delodajalci pa morajo sprejeti ustrezno zakonodajo, ki bo v korist delavcev.Ker se je Krek zavzemal za delavske pravice, si je pridobil vzdevek«revolucionar v talarju«.

Krek je deloval v času, ko je bilo na Slovenskem pretežno kmečko prebivalstvo. Položaj slovenskega kmeta se je po letu 1848, ko je kmet postal lastnik zemlje, bistveno poslabšal.Kmet je moral ob odškodnini za zemljo plačevati še davke,  zato so se zadolževali pri vaških oderuhih.Zaradi uvoza tujih cenenih industrijskih izdelkov je propadla domača obrt, delitev posesti in drugo je vodilo mnoge Slovence v izseljenstvo. Boril se je za dostojno življenje kmetov.V Črnih bukvah pravi Krek, da je kmet premalo zavarovan, in zato ga je potrebno rešitipred nadaljnjim propadom. V ta namen je ustanavljal zadruge, posojilnice in društva. Pod geslom »Samo začeti je treba« mu je uspelo v manj kot 20 letih spodbuditi več kot 100.000 ljudi, da so stopili skupaj in se zavzeli za več pravičnosti v družbenem in poklicnem življenju.

Krek je utiral nova pota v družbi in cerkvi. Zavedal se je pomena izobrazbe in je to na različne načine tudi spodbujal.Zlasti se je zavzemal za šolanje mladine. Njegovo stališče je bilo, da naj se duhovniki posvečajo pastoralnemu delu, izobraževanje na kulturnem, gospodarskem, političnem in socialnem področju pa naj vodijo laiki.

Krek se je zgodaj začel ukvarjati tudi s političnim delom. V letih 1897-1900 je bil državni poslanec, leta 1907 pa je bil po splošni volilni pravici izvoljen za državnega poslanca v dunajskem parlamentu.Bil je eden od snovalcev majniške deklaracije (leta 1917). Njegove ideje so prinašale spremembe, ki pa jih nekateri niso sprejeli. Izpostavljen je bil osebnim napadom z različnih strani.Po smrti pa so mu tudi njegovi politični nasprotniki dali priznanje za njegovo delo. Katoliška cerkev je Kreka sicer podpirala, čeprav je imel škof Jeglič tudi določene pomisleke nanj, ker je v njem videl družbeno uspešnega javnega delavca. Krek je duhovniško službo opravljal z vso odgovornostjo, bil je predvsem človek, ki je svoje življenje znal dati v službo naroda.

Nedvomno film pusti pri gledalcu velik pečat. Nehote se ti utrne misel, kako zelo je Krek aktualen tudi danes, saj lahko dogodke in razmere izpred 100 let primerjamo z današnjim časom – takrat je bila industrijska revolucija, sedaj pa imamo kibernetično. Mnogi ljudje so  v stiski, njegovo sporočilo, da skupnost nekaj doseže le z delom, sodelovanjem in povezovanjem je tudi danes zelo močno. Sprašujemo se, ali se danes ljudje znajo povezati na način, kot ga je znal Krek. Imel je preprosto filozofijo – samo začeti je treba.

 

France Ivanec, predsednik Muzejskega društva Ribnica

Fotografije s predvajanja filma o J.E. Kreku

objavljeno: 16. feb. 2018 07:29 avtor: Muzejsko društvo Ribnica

1-10 of 53