Vodstvo

PREDSEDNIK
France Ivanec

BLAGAJNIK
Vasja Pavlin

TAJNIK 
Primož Tanko

IZVRŠNI ODBOR
Marina Gradišnik
Vlado Mohar
Janez Tanko
Ivanka Peterlin
Polona Rigler Grm
Anica Mohar

NADZORNI ODBOR

Branko Potočnik

Lucija Kos Bartol

Suzana Kordiš

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

Marjana Starc

Milka Jamnik (do 4. 6. 2014  Brane Kozina)

Nada Lavrič

Comments