Vodstvo

PREDSEDNIK
France Ivanec

BLAGAJNIK
Vasja Zidar

TAJNIK 
Milka Jamnik

IZVRŠNI ODBOR
Domen Češarek
Marina Gradišnik

Vlado Mohar
Ivanka Peterlin
Polona Rigler Grm
Marjana Starc

NADZORNI ODBOR

Lucija Kos Bartol

Oliver Kogoj

Marija Lovšin

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

Nada Lavrič

Janez Tanko

Primož Tanko

Comments