O Muzejskem društvu Ribnica

Od maja 2011 že potekajo priprave na ustanovitev Muzejskega društva Ribnica. V tem času smo oblikovali program delovanja društva in Statut oz. Pravila društva, ki bodo dopolnjena in potrjena na ustanovnem občnem zboru društva, ki ga organiziramo v mesecu maju 2012.

Društvo je nastalo kot podpora Muzeju Ribnica v skrbi za dediščino širšega okolja. V društvu imamo namen trdneje povezati  okolje, ki je po zgodovinskih in naravnih smernicah vedno delovalo kot zaokrožena celota, območje Občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Bloke, Velike Lašče in Videm Dobrepolje. Želimo si, da bi to društvo pomenilo  vezni člen med omenjenimi občinami. Z srečevanjem ljudi in kroženjem informacij bi obogatili vedenje, ki presega občinske meje in pomeni bogatitev znanja širšega kroga prebivalcev. Muzejsko društvo si predstavljamo tudi kot vezni člen tako med preteklostjo in sodobnostjo, med formalnimi organizacijami nastalimi znotraj naravnih meja, kot tudi med Muzejem in širšo zainteresirano javnostjo.

Društvo bo prostor komunikacije, izmenjave informacij, bogatitve znanj in zavedanja o sebi, o svoji družini in okolju.

 

Z lepimi pozdravi,

Iniciativni odbor za ustanovitev Muzejskega društva Ribnica